Παράδοση

Για όλες τις παραγγελίες που έχουν αξία €400 και πάνω η παράδοση είναι δωρεάν καθώς και η συναρμολόγηση, αν επιτρέπεται από τους περιορισμούς για το Covid-19.  Η ομάδα μας θα τοποθετήσει τα προϊόντα με την καθοδήγηση σας και θα αφαιρέσει τα προστατευτικά περιτυλίγματα των προϊόντων εκτός και αν επιθυμείτε να τα κρατήσετε.

Για όλες τις αγορές αξίας μέχρι €399, υπάρχει η επιλογή της Παραλαβής από την αποθήκη μας ή παράδοσης την οποία αναλαμβάνει εξωτερικός συνεργάτης που κάνει διανομές σε όλη την Κύπρο.Το κόστος της παράδοσης θα υπολογισθεί ανάλογα με την περιοχή στην οποία θα γίνει η παράδοση.

Για να εξασφαλίσουμε την ομαλή και σωστή παράδοση των προϊόντων σας θα πρέπει να γνωρίζουμε την διεύθυνση σας.Παρακαλείσθε όπως μας ενημερώσετε για τις οποιεσδήποτε δυσκολίες που μπορεί να υπάρξουν, όπως για παράδειγμα να μην έχει ανελκυστήρα, το ύψος, πλάτος και περιορισμό κιλών που υπάρχουν στον ανελκυστήρα σας, περιορισμούς στον χώρο στάθμευσης κ.α.  Εάν νομίζεται ότι θα υπάρξει κάποια δυσκολία στην πρόσβαση του χώρου σας,παρακαλώ επικοινωνήστε στο: +357 22 015355.

Η συναρμολόγηση όλων των προϊόντων στον χώρο που επιθυμείτε είναι δωρεάν αν υπάρχει εύκολη πρόσβαση.Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση,και αν δεν επιθυμείτε την βοήθεια ανυψωτικού,τα προϊόντα θα παραδοθούν στην είσοδο της πολυκατοικίας/κτιρίου της διεύθυνσης που θα μας δώσετε.

Η παράδοση προγραμματίζεται επί καθημερινής βάσεως.Οι πελάτες ενημερώνονται για την μέρα και ώρα παράδοσης.Εάν ο πελάτης δεν μπορεί για τον οποιοδήποτε λόγω να παραλάβει τα προϊόντα την καθορισμένη ημέρα και ώρα που συστήνει η Εταιρεία,τότε ο πελάτης θα πρέπει να μας ενημερώσει νωρίτερα στο +357 22 015355.Σημειώστε ότι κατά την περίοδο διακοπών χρειαζόμαστε προειδοποίηση λόγω της μεγάλης ζήτησης και μπορεί να έχουμε περισσότερες ώρες παραδόσεων από ότι συνήθως.

 

Αν είστε σε απομόνωση:

Αν κάποιος στον χώρο διαμονής σας είναι σε απομόνωση λόγω Covid-19,ζητούμε η παράδοση να γίνεται αφότου η περίοδος απομόνωσης ολοκληρωθεί.  Εάν έχετε προγραμματισμένη παράδοση και εμπίπτει μέσα στην περίοδο περιορισμού, παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα Παραδόσεων +357 22 015355 για να προγραμματίσετε άλλη ημερομηνία παράδοσης.

 

 

 

Delivery

For all orders greater than €400, free in-home delivery and installation is included, if allowed under applicable COVID-19 restrictions. Our dedicated team will position your furniture as directed and remove all packaging materials unless you wish to keep them.

For any purchases up to €399, there is an option of Free Pick Up from the warehouse or delivery is usually undertaken by an external associate across Cyprus. The delivery cost will be calculated based on the area code. You will be able to see the cost in your basket before making the purchase.

To ensure the smooth delivery of your order we need to know about your address. Please let us know if there are any access difficulties such as lack of elevator, height, width or weight restrictions, parking restrictions, etc. If you think we may have difficulty accessing your property, please contact us at +357 22 015355.

Installation of the items in your room of choice is included free of charge if there is an easy access.  In any other case, and if you do not wish to choose the Forklift service, products are only delivered on the entrance of the building of the given address.

Delivery is planned on a daily basis. Customers will be notified of the day and time of the delivery. If the customer cannot have them delivered on the specific day/time suggested by the company, then the customer will have to notify us in advance at +357 22 015355.  Please note that during holiday seasons we need an earlier notification since due to high demand we might experience slightly longer delivery times than normal.

 

If you are in self-isolation  
If you or someone in your household are self-isolating, we ask you to kindly book a delivery slot after the isolation period has ended. If you already have a delivery scheduled during a period of self-isolation, please reschedule by contacting the transportation team at +357 22 015355.